Bine ați venit!
Proiectul cod SMIS 102491 „Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare” este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și implementat de Asociaţia Echilibru în perioada 05.05.2017 – 30.03.2020.
Siturile ROSPA0024 și ROSCI0044 fac parte din Rețeaua ecologică europeană Natura 2000, găzduind o serie de habitate și specii de interes comunitar pe care vă invităm să le descoperiți!

Contact
Asociația Echilibru

Bd. Constructorilor nr. 20 A, Ipromet Imobiliare Corp A, Etaj 4,  Camera 6, 7,                                    Sector 6, București, România                             

Telefon: 004.0723.873.525   Fax: 004.0311.065.905
Email: asoc.echilibru@gmail.com