Bine ați venit!
Proiectul cod SMIS 102491 „Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare” este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și implementat de Asociaţia Echilibru în perioada 05.05.2017 – 30.03.2020.
Siturile ROSPA0024 și ROSCI0044 fac parte din Rețeaua ecologică europeană Natura 2000, găzduind o serie de habitate și specii de interes comunitar pe care vă invităm să le descoperiți!

Contact
Asociația Echilibru

Bd. Mircea Voda nr.40, Ap.50                                   Sector 3, București, România                             

Telefon: 004.0723.873.525   
Email: asoc.echilibru@gmail.com