Informare/Comunicare

Pe lângă obiectivul principal de elaborare a planului de management, proiectul urmărește și Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar (Obiectivul specific 2).

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a propus Activitatea A.2. Activități de consultare, conștientizare și informare.

Subactivitățile aferente acesteia sunt:

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia;

A.2.2. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile şi semnificaţia celor 2 situri Natura 2000 vizate de proiect – realizarea sondajelor de opinie înainte și după campania de informare și conștientizare;

A.2.3. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor ţintă vizate conform Planului de informare și publicitate: comunitățile locale, instituţii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate

În cadrul activităților de informare și conștientizare ce se vor derula în cadrul proiectului propus, se vor prezenta și obiectivele de patrimoniu din localitățile de pe raza siturilor Natura 2000 vizate de proiect.

Grupurile ţintă au fost identificate în funcţie de legătura acestora cu managementul, conservarea şi utilizarea resurselor naturale în siturile Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre (incluzând rezervația naturală – B10. Ostrovul Mare) și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele. Acestea reprezentate în primul rând de comunităţile locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea siturilor (Ciuperceni, Islaz, Lița, Lunca, Seaca, Saelele, Segarcea-Vale, Traian, Turnu Măgurele, Corabia, Giuvărăști, Gârcov, Izbiceni, Orlea): locuitorii comunelor şi oraşelor; reprezentanţii administraţiei publice locale (consilieri, primari) aparţinând localităţilor sus menţionate; cadrele didactice, dar şi elevi; reprezentanţi ai firmelor/agenţilor economici cu activităţi în vecinătatea și pe teritoriul siturilor; asociaţii ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri; ONG-uri locale.

Totodată, un grup ţintă este reprezentat de vizitatori/turişti, care vor afla mai multe despre patrimoniul natural al siturilor Natura 2000 vizate de proiect și al altor arii naturale protejate din județele Teleorman și Olt și importanța protecției acestora.

Toți factorii interesați enumerați mai sus, în special reprezentanții administrațiilor publice locale din cele 14 comunități situate în interiorul ariilor protejate, au fost invitați să participe la toate consultările realizate în cadrul proiectului. Mai mult, pentru a maximiza gradul lor de implicare în aceste consultări, au fost organizate întâlniri publice și activități de informare și conștientizare.

Anunţ Conferinţă Finală şi Încheiere perioadă de implementare a Proiectului

Broşură Conferinţa Finală

În 21 Septembrie 2023 la Sala Flacăra din Turnu Măgurele a avut loc Conferinţa de Încheiere a Proiectului
   
  
  

Raport cercetare Confluenta Olt Dunare sondaj 2017

Raport cercetare Confluenta Olt Dunare sondaj final 2019

S-au organizat dezbateri privind Planul de management și Regulamentul, în Octombrie 2019, după cum urmează:

15 octombrie Primăriile Lița (ora 12), Segarcea Vale (ora 14), Lunca (ora 16)

16 octombrie Primăriile Izbiceni (ora 10), Giuvărăști (ora 12), Islaz (ora 14), Turnu Măgurele (ora 16)

17 octombrie Primăriile Orlea (ora 9), Corabia (ora 11), Gârcov (ora 13)

Septembrie – Noiembrie 2018 s-au organizat în 10 unități şcolare ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

Poze campanii scoli

PANOURI 102491     Coperta album   ALBUM Confluenta

Septembrie 2017 – Februarie 2019 se realizeazã Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar precum şi a speciilor de păsări, efectuându-se şi cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora.

Mai 2018 s-a efectuat auditarea proiectului;

Martie – Aprilie 2018 s-a realizat website-ul;

Septembrie 2017 – Martie 2018 s-a realizat Studiul privind mediul abiotic. Studiu privind mediul abiotic

21 februarie 2018 – Conferinţa de Lansare a Proiectului Anunt conferinta lansare 102491