Localități

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (www.insse.ro), la 01.01.2016, populația după domiciliu în cele 14 comunităţi (12 comune şi 2 oraşe) cuprinse pe teritoriul siturilor ce fac obiectul prezentului proiect a fost de 82.203 locuitori, din care 48.213 locuitori în mediul urban și 33.990 locuitori în mediul rural. Este foarte important ca aceste grupuri să fie informate şi să se poată implica astfel încât să beneficieze de avantajele ce derivă din statutul de sit Natura 2000, ceea ce proiectul îşi propune să realizeze. De asemenea, având în vedere specificul proiectului care presupune implicarea actorilor relevanţi în elaborarea şi implementarea Planului de management, un grup ţintă important este cel al instituţiilor statului cu atribuţii în gestionarea resurselor naturale, cum sunt: Consiliile Judeţene Teleorman și Olt, Instituțiile Prefectului judeţului Teleorman și Olt; Direcţiile Agricole Judeţene Teleorman și Olt; Regia Naţională a Pădurilor – Direcţiile Silvice Teleorman și Olt, Serviciile de Gospodărire a Apelor Teleorman și Olt.

 

Localitate Județ Regiune Arii protejate Suprafață (ha) Nr. locuitori Școli Pagini web primării Activități principale

1

Ciuperceni Teleorman Sud – Muntenia ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 3.819 1.549 2 grădinițe, 2 școli www.primariaciuperceni.eu Agricultură

Comerț

2

Islaz Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre (incluzând rezervația naturala – B10. Ostrovul Mare) și ROSCI0044 Corabia

– Turnu Măgurele

6.818 5.339 3 grădinițe, 2 școli www.comuna-islaz.ro Agricultură
Cultura cerealelor
Creșterea animalelor
Piscicultură
Agroturism

3

Lița Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 4.884 2.687 2 grădinițe, 1 școală

www.primarialita.ro

Agricultură

4

Lunca Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 2.956 3.350 2 grădinițe, 2 școli

www.primarialuncatr.ro

Legumicultura în spații protejate de 50 ha
Legumicultură în câmp
Cultivarea cerealelor
Creșterea animalelor

5 Municipiul Turnu

Măgurele

Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 10.931 24.772 8 grădinițe, 3 școli, 4 licee, 1 universitate www.municipiulturnumagurele.ro

Industrie
Agricultură
Transport

6

Saelele Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 2.898 2.293 2 grădinițe, 2 școli www.primariasaelele.ro

Legumicultură
Agricultură

7

Seaca Teleorman Sud – Muntenia ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 4.011 2.270 1 școală I-VIII, 2 grădinițe www.primariaseaca.ro

Agricultură

Creșterea animalelor

8

Segarcea-Vale Teleorman Sud – Muntenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 7.278 3.211 3 grădinițe, 1 școală www.segarceavale.ro

Agricultură
Zootehnie

9

Traian Teleorman Sud – Muntenia ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 5.026 1.902 1 școală, 1 grădiniță www.primariatraiantr.freewb.ro

Turism

10

Giuvărăști Olt Sud-Vest Oltenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 3.172 2.381 1 grădiniță, 1 școală www.giuvarasti.ro

Cultivarea legumelor pe câmp și solarii
Cultivarea cerealelor
Creșterea animalelor

11

Gârcov Olt Sud-Vest Oltenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 3.395 2.303 2 grădinițe, 2 școli www.primariagircov.ro

Agricultură
Legumicultură
Creșterea animalelor

12

Izbiceni Olt Sud-Vest Oltenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 5.141 4.807 1 grădiniță, 1 școală www.izbiceniolt.ro

Agricultură
Legumicultură
Creșterea animalelor

  • 13
Oraș Corabia Olt Sud-Vest Oltenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele 10.822 16.441 8 grădinițe, 7 școli, 2 licee

www.primariacorabia.ro

Agricultură
Activitate piscicolă
Activitate comercială

14 Orlea Olt Sud-Vest Oltenia ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele

3.200

2.331 2 grădinițe, 1 școală

www.primariaorlea.ro

Agricultură
Creșterea animalelor
Pescuit