Știri

În 21 Septembrie 2023 la Sala Flacăra din Turnu Măgurele a avut loc Conferinţa de Încheiere a Proiectului
   
  
  
Planul de management a fost aprobat   Ordinul mmap nr. 909 / 06.04.2023
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele, incluzând și aria naturală de interes național B.10. Ostrovul Mare.

 

S-au organizat dezbateri privind Planul de management și Regulamentul, în Octombrie 2019, după cum urmează:

15 octombrie Primăriile Lița (ora 12), Segarcea Vale (ora 14), Lunca (ora 16)

16 octombrie Primăriile Izbiceni (ora 10), Giuvărăști (ora 12), Islaz (ora 14), Turnu Măgurele (ora 16)

17 octombrie Primăriile Orlea (ora 9), Corabia (ora 11), Gârcov (ora 13)

Afis dezbateri   coperta brosura dezbateri   brosura dezbateri  Calendar 2019-2020

PLAN DE MANAGEMENT       Harta Corabia – Turnu Magurele   Regulament Olt – Dunare

Prezentare Presentation 102491 Vladimir Toncea

Implementarea Implementation 102491 Vladimir Toncea

Septembrie – Noiembrie 2018 s-au organizat în 10 unități şcolare ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

Poze campanii scoli

PANOURI 102491     Coperta album   ALBUM Confluenta

Septembrie 2017 – Februarie 2019 se realizeazã Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar precum şi a speciilor de păsări, efectuându-se şi cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora.

Mai 2018 s-a efectuat auditarea proiectului;

Martie – Aprilie 2018 s-a realizat website-ul;

Septembrie 2017 – Martie 2018 s-a realizat Studiul privind mediul abiotic. Studiu privind mediul abiotic

21 februarie 2018 – Conferinţa de Lansare a Proiectului Anunt conferinta lansare 102491

 

 

5 Iunie – Ziua Internaţionalã a Mediului; Spuneţi NU plasticelor de unicã folosinţã ! http://www.un.org/en/events/environmentday/

 

AMBROZIA trebuie combãtutã de la rãsãrire

Proprietarii, deţinãtorii, administratorii suprafeţelor pe care se dezvoltã Ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, trebuie sã o combatã de la rãsãrire. Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Conform NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia :

Art. 2 Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Art. 3 – (1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale se efectuează de către autoritățile publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora. (2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator. (3) Autoritățile publice locale transmit centralizatorul Instituției Prefectului și direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până cel târziu la data de 25 mai a fiecărui an.

Art. 4 Instituția Prefectului transmite o somație către toți proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, până cel târziu la data de 5 iunie a fiecărui an.

 

Mai multe – Ambrozia si pelinul